Za stranke
Za stranke

Olajšave

Za gospodinjstva, ki jih sestavlja najmanj 5 članov (številčne družine), in za gospodinjstva s kazalnikom premoženjskega stanja (ISE), nižjim od 7.200 evrov (manj premožne družine), so predvidene nekatere olajšave.

Za uveljavljanje olajšav morajo uporabniki poslati:
a. izjavo, v kateri navedejo število družinskih članov (v primeru številčnih družin).
b. potrdilo o premoženjskem stanju družine, ki ga izdajo Centri za davčno svetovanje – CAF (glej seznam uradov CAF v Pokrajini Gorica), iz katerega je razvidno, da je vrednost kazalnika premoženjskega stanja (ISE) nižja od 7.200 evrov (manj premožne družine).

Olajšava se priznava od dneva predložitve dokumentacije.

V izrednih primerih si družba Irisacqua pridržuje pravico, da za račune, višje od 150 evrov, omogoči plačilo na obroke tistim uporabnikom, ki so za to zaprosili, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– prošnja je prispela pred rokom zapadlosti računa, za katerega uporabnik prosi za obročno plačilo;
– uporabnik je poravnal vse prejšnje račune.