Za stranke
Za stranke

Ukrepi v primeru izrednih razmer

Uporabnik lahko družbi Irisacqua sporoči morebitne okvare ali izredne razmere prek zelene številke za hitro ukrepanje 800 99 31 90, ki deluje 24 ur na dan vse dni v letu.
V primeru okvare ali nedelovanja napeljave Irisacqua z ogledom na terenu ukrepa v 5 urah od nastale okvare.
Če pride do več istočasnih opozoril na nevarnost, kar predpostavlja daljši čas ukrepanja, bodo tehniki družbe uporabnikom posredovali navodila za ravnanje v dveh urah od opozorila.