Družba
Družba

Družba

Zakon št. 36 z dne 5. januarja 1994 (zakon Galli) je uvedel sistem Celovitega upravljanja z vodami (CUV), ki deluje v okviru tako imenovanih Optimalnih prostorskih okrožij (OPO).
Vsako Optimalno prostorsko okrožje upravlja poseben Okrožni organ (ki se je v Furlaniji – Julijski krajini zaradi ukinitve organov Optimalnih prostorskih okrožij in v skladu z deželnim zakonom št. 142/2010 preimenoval v Okrožno konzulto), katerega naloga je priprava Okrožnega načrta (to je vrsta potrebnih ukrepov za izboljšanje storitev in zagotavljanje standardov kakovosti) in izbor upravljavca, ki bo skrbel za opravljanje storitev in izvajanje načrta.
Zakonodajna sprememba je v naši Deželi nastopila z deželnim zakonom št. 13 z leta 2005, ki je deželno območje razdelil na štiri okrožja, med katerimi je tudi OPO vzhodne Goriške, ki ga sestavlja 25 občin Pokrajine Gorica.
Družba Irisacqua srl je bila ustanovljena 29. decembra 2005 z namenom izvajanja zakonodajne reforme na področju upravljanja z vodami, ki jo je uvedel »zakon Galli«.
To je gospodarska družba v 100-odstotni javni lasti, ki je nastala po delni in nesorazmerni razdružitvi družbe Iris spa; njen osnovni kapital je prispevalo 25 občin iz Pokrajine Gorica, ob ustanovitvi pa so ji dodelile tudi brezplačno koncesijo za upravljanje celotne vodovodne infrastrukture. Družba neposredno upravlja sistem Celovitega upravljanja z vodami na podlagi internega modela upravljanja (in house).
Koncesija traja trideset let, ureja pa jo posebna storitvena pogodba »Konvencija-pogodba«, ki so jo podpisali septembra 2006.