Družba
Družba

Dejavnosti

Dejavnosti družbe Irisacqua so:

upravljanje sistema Celovitega upravljanja z vodami:

zagotavljanje kontinuitete storitev v skladu s kakovostnimi parametri, ki jih določa Katalog Celovitega upravljanja z vodami

varovanje vodnih virov in okolja z zmanjšanjem izgub v vodovodnem omrežju in s preprečevanjem tratenja vode

izvedba investicij, ki jih predvideva Okrožni načrt, za preseganje težav v zvezi z opravljanjem storitev