Organiziranost družbe

Irisacqua je gospodarska družba v 100-odstotni javni lasti, ki jo nadzoruje 25 občin iz Pokrajine Gorica. Njeno delovanje ureja Statut, ki ga je 29. decembra 2005 sprejela Skupščina. Organi, ki so pristojni za upravljanja družbe Irisacqua, so:

  • Skupščina
  • Predsednika
  • Nadzorni svet
  • Direkcija

Predsednika upravnega odbora imenuje Skupščina družbenikov za obdobje treh let. S sklepom z dne 23. maja 2014 je bil imenovan za predsednika do sprejetja bilance 31. decembra 2016 Mirio Bolzan.

V Nadzornem svetu, ki ga sestavlja pet nadzornikov in dva nadomestna člana, pa so:

  • Predsednik: Pascolin Alfredo
  • Nadzornik: Ceccotti Sergio
  • Nadzornik: Clemente Vilma
  • Nadomestni nadzornik: Boaro Maurizio
  • Nadomestni nadzornik: Pahor Valentina

Scarica gli allegati