Za stranke
Za stranke

Odnosi s skupnostjo

V skladu z deželnim zakonom št. 13/05 lahko Okrožni organi ustanovijo poseben sklad za financiranje projektov mednarodnega sodelovanja, da bi spodbudili trajnostne modele upravljanja z vodnimi viri v državah, kjer primanjkuje pitne vode.

Okrožni organ se je odločil za ustanovitev takega sklada, kateremu namenja 1 % vseh računov.

Družba je v zadnjih letih sodelovala pri naslednjih projektih:
– Projekt Burkina Faso: predvideva izgradnjo vodnjakov in avtoklavov v pokrajinah Houet in Yatenga, ki lahko zagotovijo oskrbo s pitno vodo za več kot 10.000 ljudi;
– Projekt Burkina Faso: triletni projekt za preprečevanje pojava dezertifikacije v pokrajini Sahel;
– Projekt Maline miru: namen projekta je spodbujanje večetnične integracije v Bosni in Hercegovini s pomočjo revitalizacije trajnostnega podeželskega gospodarstva na podlagi izgradnje ustreznih vodovodnih omrežij manjšega obsega za gojenje malin;
– Projekt Libanon: projekt je namenjen izboljšanju kakovosti reke Asi, ki teče v severnem delu Libanona, z izgradnjo naprav za rastlinsko čiščenje odpadnih vod; predvidena je tudi akcija osveščanja prebivalstva o spoštovanju vodnih virov;
– Projekt za izgradnjo namakalnega sistema na podeželskem območju Avellaneda v Argentini: cilj je omogočiti namakanje približno 490 hektarjev agrarnih površin; projekt predvideva tudi analizo ponovljivosti posega na drugih agrarnih območjih pokrajine, ki bi jih lokalni partnerji izvedli s svojimi sredstvi;
– Projekt Bobo Dioulasso v Burkini Faso: cilj projekta je izgradnja arteškega vodnjaka, ki bi zagotovil zadostne količine pitne vode skozi vse leto; vodnjak bo zgradil gospod Compaorè, ki bo omogočil dostop do tako prečrpane vode vsem prebivalcem iz okoliških krajev.
Med drugimi projekti, pri katerih sodeluje Irisacqua, navajamo še:
– Projekt Gotrawama: projekt je sofinanciran iz Programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija. Cilj projekta je določitev skupnih smernic za upravljanje s čezmejnimi vodnimi viri na območju Gorice (IT) in Nove Gorice (SLO) na podlagi triletne študije.
– Projekt People versus Border: projekt, ki ga vodi društvo Kallipolis iz Trsta, je financiran iz sredstev deželnega zakona za mednarodno sodelovanje; poleg Pokrajine Gorica so partnerji projekta še predstavništvo Kantona Sarajevo in njegovih občin.
Cilj projekta je izdelava študije za mestno in okoljsko sanacijo reke Dobrinje, ki teče skozi Sarajevo.
Irisacqua se bo ukvarjala z organizacijo in s podpiranjem lokalnih partnerjev pri izboru pilotnega projekta simbolne vrednosti za odpravo okoljskega onesnaževanja reke Dobrinje.