Za stranke
Za stranke

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

Uporabniki, ki se želijo priključiti na kanalizacijsko omrežje, morajo družbi Irisacqua predložiti vlogo in pridobiti dovoljenje za priključitev na kanalizacijsko omrežje z izpolnitvijo ustreznega obrazca za:

1. gospodinjstva in njim podobne uporabnike ali
2. industrijske uporabnike

obrazcu je treba priložiti kopijo dokazila o plačilu upravne takse in vso ostalo dokumentacijo, ki je navedena v obrazcu.
Nato bodo uslužbenci družbe Irisacqua opravili ogled na terenu in pripravili predračun za izvedbo del.

Za izvedbo priključka se lahko uporabnik obrne tudi na druge izvajalce. V tem primeru pa mora sporočiti ime izvajalca ter datum začetka in zaključka del. Uslužbenci družbe Irisacqua bodo pred dokončno izvedbo priključka izvedena dela preverili.
Če pa uporabnik izvedbo del naroči družbi Irisacqua, bodo njeni uslužbenci najprej opravili ogled lokacije in pripravili ustrezen predračun.

Industrijski uporabniki morajo poleg vloge za pridobitev dovoljenja za priključitev, ki jo predložijo družbi Irisacqua, Konzulti Optimalnega prostorskega okrožja predložiti tudi vlogo za pridobitev dovoljenja za odvajanje vodeki jo je treba podaljšati vsake štiri leta.
V primeru, da je prejšnjemu uporabniku nasledil novi, morajo industrijski uporabniki Konzulti Optimalnega prostorskega okrožja predložiti vlogo za prepis dovoljenja na svoje ime.
Za več informacij je uporabnikom na voljo Pravilnik kanalizacijskega omrežja.

Scarica gli allegati