Cenik

Leta 2012 je nacionalni regulativni organ za dobavo električne energije in plina uvedel postopek za ponovno opredelitev cene, ki se bo uveljavljala na storitvah oskrbe z vodo tudi ob upoštevanju rezultatov referenduma iz junija 2011.

Postopek se je zaključil z objavo sklepa št. 585/2012/R/IDR z dne 28. decembra 2012, v katerem je opisana začasna metoda za določanje tarifne postavke, ki jo je treba uveljaviti za leti 2012 in 2013.

Pričakujemo, da bodo nove tarifne postavke potrjene v prvi polovici leta 2013. Do takrat bodo upravljavci začasno uveljavljali tarife, ki so veljale v okviru prejšnje metode izračuna.

Več informacij je uporabnikom na voljo na spletni strani www.autorita.energia.it.

Ko bodo znane nove tarifne postavke, bomo o tem nemudoma obvestili uporabnike.