Kaj pomenijo postavke na računu?

Račun ne služi le kot dokument za plačilo storitev; z njim družba uporabnikom posreduje tudi pomembne informacije v zvezi z opravljanjem storitev.
V nadaljevanju navajamo primer računa z glavnimi informacijami:

1) Šifra uporabnika: s to šifro se identificira imetnik pogodbe
2) Naslov: tu so navedeni osebni podatki uporabnika in naslov, na katerega se pošilja račun
3) Glavne informacije na računu: to so številka in datum računa, referenčno obračunsko obdobje in način obračunavanja
4) Naslovnik in odjemno mesto: vsebuje podatke o pogodbeni stranki, naslov, na katerem se opravlja dobava, in šifro storitve
5) Povzetek DDV-ja: vsebuje davčne podatke računa
6) Zapadlost: datum, do katerega je treba poravnati račun
7) Stanje plačil: navedene so morebitne terjatve
8) Uporabni kontakti: navedene so vse telefonske številke in kontakti, ki služijo uporabniku za komuniciranje z družbo
9) Podrobnosti o dobavi: na hrbtni strani računa so navedene vse podrobnosti v zvezi z obračunanimi storitvami, pri čemer je poraba razdeljena po obdobjih in urah, navedeni pa so tudi datumi odčitavanja vodomera in uveljavljene cene

Scarica gli allegati