Družba
Družba

Kakovost dobavljene vode

Voda, ki jo prečrpavamo v omrežje, priteka iz globokih vodonosnikov in je podvržena stalnemu nadzoru in monitoringu, da se preveri zadoščanje minimalnim pogojem, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja (uredba št. 31/2001).
Občasno se izvaja vzorčenje vode na najbolj občutljivih predelih vodovodnega omrežja; izdela se dve vrsti analiz:

  • rutinske analize: njihov namen je ugotavljanje kakovosti in vsebnosti osnovnih sestavin;
  • kontrolne analize: izvedejo se natančni nadzori za preverjanje prisotnosti kemijskih ali bioloških onesnaževalcev.

Pagina aggiornata il 14/07/2020