Družba
Družba

Preventiva in nadzor (231)

Februarja 2010 je družba Irisacqua sprejela svoj Organizacijski model upravljanja (MOG 231), ki vsebuje protokole za opravljanje nadzora, načrt izobraževanja in Etični kodeks, ter ustanovila Nadzorni organ, ki skrbi za opravljanje nadzora, izvajanje modela iz uredbe št. 231/01 in preprečevanje v njej navedenih kaznivih dejanj.
Organizacijski model upravljanja 231 spremljamo in posodabljamo glede na zakonodajne novosti in glede na spremembe organigrama družbe.
Pri tem ima ključno vlogo Nadzorni organ: v okviru družbe Irisacqua je odgovoren za izvajanje Etičnega kodeksa in za preverjanje morebitnih nepravilnosti, ki jih prijavijo zaposleni, ter za nalaganje ustreznih kazni. Organ sestavljajo iz članov: Fulvio Lorenzon, Andrea L. Pedeferri, Mauro Verdimonti.
Za družbe, kot je naša, uvedba takega modela sicer ni obvezna, vendar pa z njim želimo poudariti transparentnost in odgovornost tako v odnosu do svojih zaposlenih kakor tudi navzven.