Za stranke
Za stranke

Kako poravnati račun?

Računi se uporabnikom izročijo vsaj 10 dni pred njihovo zapadlostjo.
Uporabniki lahko plačilo poravnajo:

  • v vseh poslovalnicah banke Intesa San Paolo Pokrajine Gorica, kjer jim ne bodo zaračunali dodatne provizije;
  • na pošti prek posebne položnice, ki je priložena računu;
  • z bančnim nakazilom na transakcijskem računu IT 23 Z 03069 12499 10000 0003 256  (BIC koda BCITITMM) ali na poštnem transakcijskem računu IT 44 J 07601 12400 000069693380;
  • neposredno prek domače banke z izpolnitvijo ustreznega obrazcaSDD
  • v vseh drugih bankah s plačilom dodatne provizije.

V primeru več kot 30-dnevne zamude plačila bo družba Irisacqua uporabnika uradno obravnavala kot zamudnega plačnika in mu po pošti poslala pismo za poravnavo zapadlih terjatev v 15 dneh od prejema pisma; k zapadlim terjatvam se prištejejo zamudne obresti v višini uradne referenčne stopnje, veljavne na dan poteka roka za plačilo in povečane za 3,5 odstotnih točk; obresti se obračunajo za celotno obdobje neplačevanja terjatev in se obračunajo v računu, ki se izstavi po opravljenem plačilu.
V primeru neplačila terjatev bo Irisacqua uporabnikom poslala uradne pozive po pošti. Po poteku roka za poravnavo zapadlih terjatev bo družba prekinila dobavo.

Družba bo ponovno vzpostavila dobavo, ki jo je prekinila zaradi neplačevanja računov, po plačilu vseh zapadlih obveznosti. Po poravnavi obveznosti bo družba ponovno vzpostavila dobavo v največ 3 delovnih dneh od obvestila o poravnanem plačilu.

Stroški za prekinitev in ponovno vzpostavitev dobave se obračunajo v prvem računu, ki bo izstavljen po ponovni vzpostavitvi dobave, in znašajo skupno 50 evrov.