Za stranke
Za stranke

Postopek za prekinitev pogodbe

Če uporabnik spremeni svoje stalno prebivališče ali sedež svojega podjetja, mora o tem pravočasno obvestiti družbo Irisacqua in prositi za prekinitev pogodbe. V nasprotnem primeru bo solidarno odgovoren do družbe Irisacqua srl za plačilo stroškov porabe, ki se obračunavajo novim uporabnikom, in za morebitno nastalo škodo.

Za prekinitev pogodbe je treba izpolniti in družbi Irisacqua srl predložiti ustrezen obrazec, ki je na voljo na naši spletni strani in v naših poslovalnicah, in sicer:

  • v času uradnih ur v poslovalnicah družbe Irisacqua
  • prek e-pošte na naslov info@irisacqua.it
  • po faksu na številko 0481 593 410
  • po pošti na naslov ul. IX Agosto št. 15, 34170 Gorica

Postopek ne predvideva nobenih dodatnih stroškov in se opravi v 6 dneh od prejema obrazca.

Če upravljavec ne more prekiniti dobave, ker se vodomer nahaja na zasebnem zemljišču in/ali na nedosegljivem ali težko dosegljivem mestu, je prošnja za preklic pogodbe brezpredmetna in uporabnik ostane isti.

Po prekinitvi pogodbe uporabnik prejme končni račun, ki vsebuje obračun stroškov porabe, druge dolgove (ali terjatve) in povračilo morebitne bančne garancije (vključno z obrestmi).