Za stranke
Za stranke

Katalog storitev

Katalog storitev določa osnovna načela in kriterije za opravljanje storitev; vsebinsko dopolnjuje pogodbo in odraža skrb družbe do potreb uporabnikov.

Irisacqua vsako leto izvede notranji nadzor nad kakovostjo opravljenih storitev; na podlagi sistema spremljanja ugotavlja, ali so dejansko opravljene storitve v skladu s standardi, ki jih določa Katalog storitev, in obravnava reklamacije uporabnikov.

Na podlagi zbranih informacij se vsako leto 31. marca objavi Poročilo o izvajanju Kataloga storitev, v katerem so navedene stopnje spoštovanja standardov med letom z navedbo morebitnih nedoseženih ciljev in ukrepi, s katerimi želimo izboljšati svoje delovanje.

Družba Irisacqua poleg tega občasno izvede javnomnenjsko raziskavo z razdeljevanjem vprašalnikov vsem skupinam uporabnikov, zato da bi preverila stopnjo zadovoljstva z opravljenimi storitvami in morebitna odstopanja od pričakovanj.

Z vprašalnikom želimo pridobiti strateško sliko prednosti in pomanjkljivosti ponujenih storitev ter natančna navodila o pričakovanjih strank za izboljšanje naših kvalitativnih standardov.