Za stranke
Za stranke

Puščanje vode

Objekti, ki se nahajajo od vodomera dalje, so v lasti uporabnika, ki zanje odgovarja tako civilno kot tudi kazensko.
Irisacqua ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi okvar na zasebnih vodovodnih napeljavah, niti ne zaračunava popustov za morebitne razpršitve ali puščanja na napeljavah, ki se nahajajo po vodomeru, ne glede na razlog.

V primeru pa razpršitve vode na zasebnih napeljavah zaradi puščanja, ki nastane zaradi okvar na vkopanih napeljavah ali na napeljavah, vgrajenih v zid ali beton, ki niso neposredno ali očitno opazne navzven in ki jih ne moremo pripisati malomarnemu ravnanju uporabnika, je od 1. septembra 2013 družba Iriscaqua uvedla zavarovalno polico. Zavarovanci so tako upravičeni do povračila za previsoke obračunane stroške. Med taka puščanja sicer ne sodijo tista, nastala zaradi nepravilnega delovanja pip, sanitarij in naprav za dvigovanje ali podobno.

V primeru ugotovljenega puščanja vode mora uporabnik:

  • prijaviti okvaro z izpolnitvijo ustreznega obrazca, ki ga je potrebno poslati družbi Irisacqua v 30 dneh od poteka roka za plačilo. 
  • dokazati najkasneje v 180 dneh od poteka roka za plačilo, da so bila izpeljana dela, potrebna za odpravo okvare s predložitvijo računa za izvedena popravilna dela in fotografij v zvezi s prejšnjim in poznejšim stanjem.
  • zabeležiti 50-odstotno višjo porabo od povprečne, ki jo je zabeležil v zadnjem letu.

V vseh zgoraj navedenih primerih, bo zavarovalna polica krila vse previsoke obračunane stroške.

L’operatività della garanzia è subordinata alla presenza di due letture o autoletture annuali nello storico dell’utenza, dall’effettuazione delle quali è quantificabile la dispersione ed il perdurare della stessa. Qualora risulti solo una lettura o autolettura annuale, la garanzia è operante unicamente fino alla concorrenza di un importo per sinistro pari al 20% del corrispondente massimale di polizza.

Če uporabnik ne želi izkoristiti predlaganega zavarovanja, mora izpolniti ustrezen obrazec in ga poslati družbi Irisacqua.

Spomnimo poleg tega, da je po Katalogu storitev predviden popust na ceni za uporabnika, ki ne želi izkoristiti zavarovanja ali ki je zabeležil manj kot 50-odstotno porabo od povprečne v zadnjem letu.
V takih primerih, potem ko je uporabnik oddal vlogo na ustreznem obrazcu in dokazal izvedbo potrebnih del za odpravo izgube, bo Irisacqua ponovno obračunala stroške in pri tem uveljavila ceno le za vodovodne storitve.